Aktuality

Boha nezajímá, jakým působíme dojmem.
Bůh řekl Samuelovi: "Nevšímej si jeho vzhledu ani vysoké postavy. Nedívám se totiž jako člověk; člověk soudí podle zdání, Bůh vidí do srdce." (srov. 1 Sam 16,7) Naším životem procházejí různí lidé. Každý na nás působí odlišně. Mnozí nám imponují...
  28. 3. 2023
PŘÍLEŽITOST K SVÁTOSTI SMÍŘENÍ V TÝDNU OD 26. 3. DO 2. 4. 2023
Středa   29.03.  14:30 - 16:00 h
Čtvrtek   30.03.   08:30 - 10:00 h
Sobota  01.04.  10:30 - 12:00 h   V SOBOTU 1. 4. 2023 CIZÍ ZPOVĚDNÍK!!!
...
  25. 3. 2023
ZPOVĚĎ
Když vytáhneš rybu z vody, tak nemůže dál žít. Právě tak je tomu s člověkem bez Boha.
A právě skrze svátost smíření se člověk vrací do společenství s Bohem, tak jako "ryba do vody". (Sv. Jan Maria Vianney) + Zpověď znamená odložit chyby a hříchy a nově se zrodit.

+ Když dostanu rozhřeše...
  17. 3. 2023
Kardinál Cantalamessa: Stojíme na křižovatce, půjdeme s Bohem, nebo se světem?
Žijeme v době rychlých proměn. Změny, které dříve trvaly sto nebo dokonce dvěstě let, se dnes nezřídka odehrají za jediné desetiletí. A každá z těchto změn nás staví na křižovatku, před cesty, které vedou dvěma opačnými směry: cestou světa a cestou Boží, cestou smrti a cestou života, ře...
  10. 3. 2023
POPELEČNÍ STŘEDA A PŮST
  Na Popeleční středu uděluje kněz věřícím popelec, to znamená, že jim udělá na čelo znamení kříže z popela (získaného ze spálených kočiček posvěcených na Květnou neděli předešlého roku) a pronáší přitom formuli: „Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátí...
  16. 2. 2023
POSTNÍ DOBA. KŘÍŽ-RŮZNÉ CITÁTY
  "Ave, crux, spes unica" (buď pozdraven, kříži, jediná naděje). + Obdivuhodná je moc kříže!...
Tvůj kříž je zdrojem všeho požehnání, je příčinou všech milostí. Skrze něj se věřícím dostává v slabosti síla, v potupě sláva, ve smrti život...
(Svatý Lev Velik&ya...
  14. 2. 2023