Aktuality

Nový   Přehlcujeme děti dárky, a přitom je okrádáme o to nejcennější
              Snad v dobré víře dávají rodiče dětem všechno, co děti chtějí. V míře, kterou dožadují. Hračky, oblečení, elektroniku, sladkosti. Umí se ale dnešní děti ještě vůbec na něco těšit...
  28. 11. 2023
CO JE TO ADVENT?
BŮH TI JDE NAPROTI ADVENT V LATINĚ ZNAMENÁ PŘÍCHOD Období adventu připomíná převratnou zprávu: samotný Bůh mi přichází naproti a přibližuje se mi. A není to záležitost jen nějaké nejasné budoucnosti - ale právě teď, tady, nyní, v této chvíli (když čtu tyto řádky…...
  24. 11. 2023
Požehnání adventního věnce...
Pro mnohé lidi představuje adventní věnec jen dekorativní předmět, kterým si v adventu zdobí svou domácnost. Nemá pro ně žádný další hlubší význam. Požehnání adventního věnce má vyzdvihnout právě tento jeho význam pro celou rodinu. Adventním věncem...
  24. 11. 2023
Putování k Ikoně Panny Marie Královny františkánské rodiny v Jamném 24.11.2023
Místní bratrské společenství Sekulárního františkánského řádu v Jihlavě Vás zve na pouť k Ikoně Panny Marie Královny františkánské rodiny. Před ikonou, která vznikla v roce 2018 v Litvě a která teď putuje po všech františkánských společenstv&i...
  10. 11. 2023
Co znamená být svatým dnes
Svatí mezi námi jsou lidé, kteří následují Krista v duchu a prostředí dnešní doby. Svatí mezi námi nejsou nápadní extrémním oblečením, účesem, vyzývavým chováním, vyhlašováním zbožných průpovídek a odříká...
  25. 10. 2023
Nenechme se převálcovat Halloweenem
Objevme krásu původního svátku Všech svatých a modlitby za zemřelé... Vytlačovaný křesťanský svátek Všech svatých Obří vydlabané dýně se svíčkou uvnitř, kostry a temné postavy zahalené kápí: to je Halloween, nová móda či nový obyčej, kter&yacut...
  25. 10. 2023