Informace, které se mohou hodit

Křest

Z pastoračních důvodů se koná většinou mimo mši svatou.
O křest dítěte žádá vždy alespoň jeden z rodičů.
Tam, kde je opodstatněná naděje, že dítě bude ve víře vychováváno, tam se křtí vždy!
Termín je potřeba domluvit alespoň měsíc předem.
Příprava probíhá individuálně.

Sňatek

Domluvit s knězem vždy 3 měsíce předem.
V den sňatku musí mít snoubenci platný občanský průkaz.
Pokud jsou pokřtěni v jiné farnosti, musí mít potvrzení o křtu (ne starší než 3 měsíce).
Příprava probíhá individuálně.

Svátost smíření

Vždy ve všední den přede mší svatou hlavně před 1. pátkem v měsíci.
V jiném termínu svátost smíření na požádání.
Před velikonočními a vánočními svátky je k dispozici více termínů k přijetí svátosti smíření.

Pohřeb

Termín konání pohřbu si pozůstalí domlouvají osobně nebo telefonicky s knězem.
Pokud pozůstalí vyžadují pohřeb v sobotu, pak pouze dopoledne.

Sbírky

Sbírka na opravu fary je vždy v neděli kolem 15. v měsíci.
Sbírka je předem ohlášena.
Finanční dary je možné také poslat na účet 258583805/0300.

Společné úmysly farníků

Na mešní stipendium je možno přispět do kasičky vzadu v kostele.

Náboženství

Výuka náboženství probíhá ve školním roce vždy v pátek ve 13:00 na faře v Jamném.

První čtvrtek v měsíci

V 16:15 mše svatá (za rodiny, kněze a za povolání k duchovnímu stavu).
Po mši svaté v letním období společná modlitba kompletáře z kněžského breviáře.

První pátek v měsíci

V 16:15 mše svatá.
Po mši svaté adorace.

První sobota v měsíci

V letním období v 8:00 program první soboty v měsící. Poté v 8:30 mše svatá.
V zimním období pouze mše svatá v 8:00.